Pogoji poslovanja

Matjaž Budin s.p.,

Zapučke 16b

5290 Šempetrer pri Gorici

Matična številka: 51101190

Davčna številka: SI8513953000

Zavezanci za DDV: NE

Telefonska številka:040 718471

E- poštni naslov: infofitsem@gmail.com

 

 

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) Matjaž Budin s.p., športne storitve (v nadaljevanju ponudnik) so sestavni del vseh pogodb med ponudnikom in uporabniki storitev in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo s ponudnikom.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med ponudnikom in stranko.

Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

 

Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju s ponudnikom, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve ponudnika za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga ponudnik ponudi stranki.

Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med ponudnikom in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga ponudnik pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

Predmet pogodbe so lahko:

storitve, ki so navedene v ceniku storitev ponudnika.

Ponudnik se zavezuje, da ne bo postavljal nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.

Delovni čas ponudnika je 6:00 – 13:00 in 15:00 -21:00

V primeru časovne prekoračitve prihoda na uro treninga stranke, ponudnik opravi svoje delo do časovne razlike trajanja 60 min (če stranka zamudi na uro treninga 30 min, je ponudnik dolžan opraviti le 30 min treninga s stranko).

 

Vse pridobljene podatke bo podjetje Športne storitve, Matjaž Budin s.p. (v nadaljevanju Matjaž Budin s.p.) varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo slovensko in evropsko zakonodajo. Matjaž Budin s.p. se obenem zavezuje, da bo pridobljene podatke uporabljal izključno za namene, za katere jih je pridobil in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Vse pridobljene osebne podatke Matjaž Budin s.p. uporablja le v namene obveščanja v zvezi s storitvami in ne dovoli vpogleda vanje zunanjim osebam.

 

 

Storitve Matjaž Budin s.p. je mogoče uporabljati le v času njegovih delovnih ur, kot jih določi ponudnik po dogovoru s stranko. Storitve se plačujejo vnaprej oziroma pred začetkom storitve. Plačilo je možno s predračunom. Zakupljeno število treningov velja le v obdobju, za katerega so plačane. Prav tako se neizkoriščeni obiski ne prenašajo naprej v naslednji mesec.

 

Treningi se opravljajo v fitnes centru FIT13 v Črnučah, ki je vadečim zelo prijeten, saj vodstvo in vadeči redno skrbijo za red in čistočo.

 

Vsi treningi trajajo polno uro oz. 60 min, le prvi je daljši zaradi meritev, testiranj in vseh potrebnih protokolov pred pričetkom programa.

 

 

Cene

Cene, prikazane na Ceniku storitev ponudnika se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene zavezujejo od datuma, ko ponudnik na vidnem mestu objavi nov cenik in veljajo od datuma objave naprej. Ponudnik bo stranki pred sklenitvijo pogodbe, oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podal končno ceno, v katero ne bo vključen DDV.

 

V kolikor se ne morete udeležiti vadbene ure, na katero ste prijavljeni, nam to prosimo sporočite najkasneje 8 ur pred pričetkom, v nasprotnem primeru se vam storitev šteje in zaračuna, kot da je bila opravljena. V primeru bolezni ali napovedane daljše odsotnosti se zakupljeni treningi lahko zamrznejo, seveda po skupnem dogovoru. Preden začnete obiskovati vadbo v času nosečnosti, se o tem posvetujte s svojim ginekologom.

 

Plačilne metode

Ponudnik omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun ponudnika.

 

 

 

 

*V Splošnih pogojih uporabljeni izrazi so zapisani v slovnični obliki moškega spola in so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Matjaž Budin s.p. si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti urnik, cenik ali splošne pogoje.

 

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.1.2020 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih pogojev.